TOELICHTING PRIVACY STATEMENT

Laatste update 23 mei 2018

Ik, Loeke Braam, vind jouw privacy net zo belangrijk als jijzelf. Daarom doe ik er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Om je aanvragen voor mijn gratis inspiratie tips, Wisdom TV, blogs en video’s en nieuwsbrief zo optimaal mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van je nodig. Hetzelfde geldt voor je aanvraag en deelname aan een van mijn gratis webinars, videoseries, online trainingen, planners, checklists etcetera. Ook heb ik je gegevens nodig om je bestelling van een van mijn diensten of producten te kunnen afhandelen.

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement, tenzij ik hier van tevoren uitdrukkelijke toestemming voor heb verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan ons stelt en je al langer zonder je af te melden mijn mails ontvangt. Geef je mij vanaf eind mei 2018 je gegevens dan gebruik ik je naam en emailadres alleen om je mijn gratis maar waardevolle informatie en inspiratie te sturen, als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

In dit Privacy Statement lees je terug hoe ik de gegevens of informatie die je met mij deelt gebruik. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van zowel online als offline informatie die je met mij deelt:

> online als je een van onze websites behorende bij School for Wisdom / Loeke Braam bezoekt, zoals www.loekebraam.nl, www.relightyourfire.nl, www.powerfulmandalas.com en www.wisdomcoaching.nl, evenals de online leeromgeving www.schoolforwisdom.nl.

> offline als je informatie met mij deelt, bijvoorbeeld als je je e-mailadres aan mij geeft op een event, live training of workshop, omdat je mijn nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je een dienst of product offline koopt.

Door mijn websites te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement dat van toepassing is op mijn websites. Ook wanneer je offline gegevens met mij deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.

Ik geef je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

 

DE INFORMATIE DIE IK VERZAMEL

Op mijn websites verzamel en ontvang ik twee soorten informatie:

 

1. PERSOONSGEGVENS DIE JE ACTIEF AAN MIJ VERSTREKT

Als je je aanmeldt om de nieuwste blogs en video’s via mijn inspiratiemail of andere informatie te ontvangen, deelneemt aan een van mijn  quizes of enquêtes of je aanmeldt voor een webinar of andere vorm van gratis training of inspriratie, dan vraag ik je gegevens met mij te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres.

Ik verzamel geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met mij hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.

Wanneer je een dienst of product aanschaft, vraag ik naast je voornaam, achternaam en emailadres ook om je adres en telefoonnummer. Als je bedrijf buiten Nederland gevestigd is, vragen we je BTW nummer zodat we de BTW kunnen verleggen. Je straatadres vragen we om je factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vragen we om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van onze trainingen, programma’s of diensten.

Ik gebruik voor jouw aankopen en bestellingen altijd een beveiligde betaalomgeving. Om de betaling en facturering mogelijk te maken stuur ik je betaalgegevens rechtstreeks vanuit de beveiligde betaalomgeving naar mijn Payment Service Providers Mollie en naar mijn facturatiesysteem Autorespond. Mollie en Sisow voeren voor mij je betaling uit. De facturen die je ontvangt worden gemaakt en naar je verstuurd door Autorespond. Ik wijs je erop dat Sisow, Mollie en Autorespond voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement hanteren.

 

2. PERSOONSGEGEVENS DIE OM TECHNISCHE REDENEN AUTOMATISCH AAN ONS WORDEN DOORGEGEVEN

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van onze websites automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser. Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je onze website bezocht. Ik verwijs je naar de Privacy Statement voor meer informatie over cookies op mijn websites.

 

HOE IK JE GEGEVENS GEBRUIK

> ik mail je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren, zoals de registratielink voor de School for Wisdom (online leeromgeving), de factuur en updates in de leeromgeving. Ik stuur en/of mail je als je een product of dienst bij mij hebt gekocht en daarna onze nieuwsbrief met updates van de blogs en video’s

> ik mail je (als je geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor toestemming hebt gegeven, mijn inspiratiemail met updates van de blogs, wisdom tv en video’s

> ik mail je, als je dit expliciet hebt aangevraagd, om je de gratis freebies, downloads, producten en waardevolle informatie te sturen die je opgevraagd hebt. Hierna zal ik je expliciet vragen of je de inspiratiemail en nieuwsbrief wilt ontvangen, waarbij je hiervoor expliciet toestemming geeft of juist niet

> ik gebruik je gegevens om je support en informatie te geven bij de diensten en producten en de online leeromgeving die je hebt gekocht

> ik mail je wellicht ook om je feedback te vragen over mijn producten en diensten

> ik mail je om je te informeren over mijn diensten en producten en die van mijn samenwerkingspartners en affiliates als ik denk dat die waardevol voor je kunnen zijn. Dit doe ik alleen als je expliciet toestemming hebt gegeven om mijn inspiratiemail en nieuwsbrief te ontvangen of een product of dienst bij mij hebt gekocht (cf. punt 1 en 2)

Ik gebruik je informatie daarnaast ook om medewerkers of partijen met wie ik samenwerk en aan wie ik werk uitbesteed (zoals technisch support, marketing support, administratieve support en klantenservice) contact met je op te kunnen laten nemen voor het leveren van mijn diensten en producten, bij technische problemen met aanmelden voor de nieuwsbrief of om vragen en problemen bij het inloggen in de online academie voor je op te lossen. Deze partijen zijn uiteraard verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen.

De inloggegevens die je aanmaakt voor de online academie voor trainingen en programma’s worden versleuteld opgeslagen. Wij kunnen jouw wachtwoord niet inzien en krijgen in de online leeromgeving alleen je gebruikersnaam en e-mailadres te zien.

AFFILIATES EN SAMENWERKINGSPARTNERS

Op mijn website plaatsen we links naar externe websites van samenwerkingspartners en affiliates als ik denk dat die informatie waardevol voor je is. Ik heb geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving en raad je aan de Privacy Statement en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.

 

DE INFORMATIE DIE JE GEDEELD HEBT INZIEN EN AANPASSEN

Als je je hebt aangemeld op mijn  websites voor mijn inspiratiemail en/of nieuwsbrief of trainingen en andere waardevolle gratis dingen die we delen, mailen we je om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat we je beloofd hebben. We gebruiken hiervoor het mailprogramma van Autorespond en Kartra. Dat betekent dat deze partijen ook jouw gegevens ontvangen. We verwerken deze gegevens voor zolang als je op onze maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld of uiterlijk 12 maanden nadat je de laatste mail hebt ontvangen voor een van de gratis trainingen of mails als je daarna niet hebt aangegeven ook onze inspiratiemails te willen ontvangen. De gegevens die je aan ons hebt doorgegeven kun je te allen tijden laten aanpassen door een mail te sturen naar info@loekebraam.nl. Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de afmeld-link onderaan elke mail die je van mij ontvangt. Zodra je je hebt afgemeld voor mijn inspiratiemail, zullen we je gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en emails die nodig zijn om je aankoopproces te voltooien, anders kunnen we (een deel van) de diensten en producten niet aan je leveren.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je ons hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een email naar info@loekebraam.nl
Tot slot wijs ik je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

LET OP MET INFORMATIE DIE JE OPENLIJK DEELT

Er zijn plekken waar ik op geen enkele wijze invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy en wijs je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken. Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op mijn blogs, in de chat tijdens onze webinars of op social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten mijzelf en School for Wisdom. Ik houd mij niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACY STATEMENT

Eventuele wijzigingen van mijn websites kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. We raden je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

VRAGEN OVER HET PRIVACY STATEMENT

Ik houd dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar info@loekebraam.nl en zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je email.

 

Loeke Braam – School for Wisdom
‘s-Hertogenbosch

Klik hier voor het Privacy Statement